ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀਏ

ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸੀਮਿਤ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੰਗਿਸਾਈਡ ਸਪਰੇਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਝਾੜ ਵੀ ਵਧੇ।

ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ NPK ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਫੇਟ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੀਲੇਟੇਡ ਤੱਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਲੇਟੇਡ ਜ਼ਿੰਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੀਲੇਟੇਡ ਲੋਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੱਤ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲਗ ਅਲਗ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਕਠੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਫੰਗਿਸਾਈਡ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਕਠੀ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ NPK ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸਪਰੇਅ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ…

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us mailto:unnatkheti@gmail.com