ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਬਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਵਾਓ ਇਹ ਸ਼ੀਟ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਖਰਚਾ

ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀ ਘਰ ਨੂੰ ਮਾਰਬਲ ਲੁਕ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਮਾਰਬਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੀਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਕੇ ਤੁਸੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਘਰ ਨੂੰ ਮਾਰਬਲ ਲੁਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਭਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਬਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀ ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਤੁਸੀ ਕਿਚਨ, ਅਲਮਾਰੀ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਅਤੇ ਇੰਟੀਰਿਅਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦੋਸਤੋ ਅਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ UV Pvc ਮਾਰਬਲ ਸ਼ੀਟ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 8X4 ਫੁੱਟ ਦੇ ਸਾਇਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਸਕਰੈਚਪ੍ਰੂਫ , ਫਾਇਰਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮਾਰਬਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੀਟ। ਯਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਲੁਕ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਬਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 8X4 ਫੁੱਟ ਦੇ ਸਾਇਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ 3000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ….

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us mailto:unnatkheti@gmail.com