ਇਹ ਹਨ ਪਰਮਲ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ 5 ਸਭਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦੀ ਟਾਪ 5 ਪਰਮਲ, ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟਾਪ 5 ਪਰਮਲ ਵੈਰਾਇਟੀਆਂ- ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਟਾਪ 5 ਪਰਮਲ ਵੈਰਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਬੀਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਲ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ PR121 ਵੈਰਾਇਟੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 140 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਝਾੜ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 35 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 4 ਉੱਤੇ ਹੈ PR114 ਵੈਰਾਇਟੀ। ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 145 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ PR121 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਰਾਇਟੀ ਦੀ ਖਾਸਿਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਦਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟੁੱਟਦਾਹੈ।

ਪਰਮਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਦੀ ਨੰਬਰ 3 ਵੈਰਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ PR127 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 150 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਝਾੜ 28 ਤੋਂ 32 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂੱਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੈਰਾਇਟੀ ਹੈ PR126। ਇਹ ਵੈਰਾਇਟੀ ਸਿਰਫ 125 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਵੈਰਾਇਟੀ ਹੈ 201। ਇਸਦਾ ਝਾੜ 32 ਤੋਂ 35 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਟਾਪ 5 ਹਾਇਬਰਿਡ ਵੈਰਾਇਟੀਆਂ – ਹਾਇਬਰਿਡ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 5 ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 6444 ਗੋਲਡ। ਇਸਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਲਗਭਗ 32 ਕੁਇੰਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 145 ਦਿਨ ਲਗਦੇ ਹਨ। 4 ਨੰਬਰ ਵੈਰਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਨਾਮ sava 134 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਖਾਸਿਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਇਬਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨੰਬਰ 3 ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ Pioneer 27P31। ਇਹ ਕਿਸਮ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਨੰਬਰ 2 ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ JKRH 2082 ਵੈਰਾਇਟੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 135 ਤੋਂ 140 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 32 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਵੈਰਾਇਟੀ ਹੈ Arize 6129 Gold। ਇਸਦੀ ਖਾਸਿਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 120 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ 28 ਤੋਂ 32 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਹੈ।

ਟਾਪ 5 ਬਾਸਮਤੀ ਵੈਰਾਇਟੀਆਂ – ਬਾਸਮਤੀ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 5 ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 1728 ਵੈਰਾਇਟੀ। ਇਹ ਲਗਭਗ 20 ਕਵਿਟੰਲ ਤੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 140 ਤੋਂ 145 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 4 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ Pusa 1718 ਵੈਰਾਇਟੀ। ਇਸਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 135 ਤੋਂ 140 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ18 ਤੋਂ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਬਾਸਮਤੀ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 3 ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਸਮਤੀ 10 ਨਾਮ ਦੀ ਵੈਰਾਇਟੀ। ਇਸਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਰਫ 15 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਚੌਲ ਦੀ ਕਵਾਲਿਟੀ ਸਭਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ Pusa 1509, ਇਹ ਕਿਸਮ ਸਿਰਫ 115 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 18 ਤੋਂ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯਾਨੀ ਨੰਬਰ 1 ਵੈਰਾਇਟੀ ਹੈ ਪੂਸਾ 1121। ਇਸ ਵੈਰਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸੋਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 140 ਤੋਂ 145 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 22 ਕੁਇੰਟਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਕਵਾਲਿਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।