ਝੋਨੇ ਦਾ ਵੱਧ ਝਾੜ ਲੈਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਨੁਕਤਾ

ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਸ ਵਾਰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਗੇਤੀ ਪਨੀਰੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਝਾੜ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਨੁਕਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਗੇਤੀ ਨਾਲੋਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਜਾਣ ਫਿਰ ਪਿਛੇਤੀ ਪਨੀਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਵੱਧ ਝਾੜ ਲੈਣ ਲਈ ਸਭਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਚੀਜ ਪਨੀਰੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਤਾ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਆਦਾਤਰ ਰਕਬਾ ਹੈ ਤਾਂ 5 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਉੱਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਕਿ ਘੱਟ ਲੇਬਰ ਕਾਰਨ ਪਨੀਰੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਪੱਟ ਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਨੀਰੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਬੀਜੀ ਗਈ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਝਾੜ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅਲਗ ਅਲਗ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਵੱਧ ਝਾੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਅਲਗ ਅਲਗ ਸਮਾਂ ਜਾਨਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ…

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us unnatkheti@gmail.com