ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗਲਤੀ, ਜਾਣੋ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ

ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ 21 ਤੋਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ 30 ਤੋਂ 35 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਈ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਣਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਨਦੀਨ ਮਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ 21 ਤੋਂ 31 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਮ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 31 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਮੀਨ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜਰੂਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਆਦਾ ਭਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਪੀਲੀ ਪੈਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ…

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us unnatkheti@gmail.com