ਜਾਣੋ ਬਰਸੀਮ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰੋ ਇਹ ਸਪਰੇਅ

ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸਾਨ ਬਰਸੀਮ ਜਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਸੀਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲਾਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰੋਥ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਰਸੀਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਆਦਾ ਭਰਕੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੋਥ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਭ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ DAP ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਪੱਤੇ ਲਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ 0-52-34 ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਘੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ 13-0-45 ਸਪਰੇਅ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ 19-19-19 NPK ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ….

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us unnatkheti@gmail.com