ਜਾਣੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਸ ਲਗਵਾਈਏ ਜਾਂ ਮਾਰਬਲ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ ਰਹੇਗੀ ਬਿਹਤਰ

ਦੋਸਤੋ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇ ਜਦੋਂ ਫਲੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀ ਫਲੋਰ ਤੇ ਟਾਇਲਸ ਲਾਗਵਾਈਏ ਜਾਂ ਮਾਰਬਲ । ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਟਾਇਲਸ ਅਤੇ ਮਾਰਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਵਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਜੇਕਰ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਟਾਇਲਸ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਓਂਕਿ ਟਾਇਲਸ ਸਾਫ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਟਾਇਲਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਇੰਸ ਅਤੇ ਕਲਰ ਵਗੇਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕੇ ਟਾਇਲਸ ਨਾਲ ਤਿਲਕਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਿਲਕਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਕਿ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ ਲਗਵਾਨੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ । ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਲਾਈਫਟਾਇਮ ਸ਼ਾਇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਮਾਰਬਲ ਸਭਤੋਂ ਬੇਸਟ ਹੈ । ਮਾਰਬਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ।

ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਲੇਟੇਸਟ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ,ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਫਲੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਇਲਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ,ਹਾਇਲਾਇਟਰ ਅਤੇ ਮਾਰਬਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਨਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ । ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਬਲ ਵਲੋਂ ਟਾਇਲਸ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀਂ । ਮਾਰਬਲ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਇਲਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਬਾਹਰਲੇ ਵੇਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਮਾਰਬਲ ਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਥਰ ਜਿਵੇ ਕੋਟਾ ਸਟੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਬਾਹਰ ਵੇਹੜੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਲਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਬਾਕਿ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਪੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਨਵੇਂ ਲੇਟੇਸਟ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੀ ਟਾਇਲਸ ਲੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਤ ਮਾਰਬਲ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨਿਚੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ . .

<strong>*Terms of Service</strong> – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us unnatkheti@gmail.com