ਜਾਣੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਫੋਟ ਕਰਾਓਣ ਦਾ No.1 ਫਾਰਮੂਲਾ

ਜਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕ ਜਾਂ ਮੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ।

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਮੱਚਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸਨੂੰ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਡਬਲ ਫੋਟ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,

ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੂਟੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨਾ ਪੀਲਾ ਹੋਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਟ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਝੋਨਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਫੋਟ ਦੇਖਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਝੋਨੇ ਨੇ ਸਿਰਫ 12 ਦੀਨਾ ਵਿੱਚ 15 -15 ਸ਼ਾਖਾ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫੋਟ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਰੂਰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫੋਟ ਵੀ ਡਬਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਝਾੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰੀ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅੱਧਾ ਤੋੜਾ ਯੂਰੀਆ ਹਲਾਂ ਵਾਹ ਕੇ, ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰਫਾਸਫੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇਸ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ….

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us mailto:unnatkheti@gmail.com