ਜਾਣੋ ਸਿਰਫ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਾਰਮੂਲਾ

ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮੱਕੀ, ਜਵਾਰ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਠੇ ਯਾਨੀ ਚਾਰਾ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਸਪਰੇਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੱਠੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਕੱਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰਾ ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਇਸਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਜਿਆਦਾ ਖਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਸਿਰਫ ਤੂੜੀ ਖਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਠੇ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵੀ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੀਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜ ਲਿਆਕੇ ਵੀ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਠੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਠੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਪਰੇਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਲਟਾ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਿਰਫ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੱਦ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਨਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ….

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us mailto:unnatkheti@gmail.com