ਜਾਣੋ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਅਤੇ ਰਾੜਾ ਵਾਲੇ ਹੀਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ

ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਠੰਡ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੀਟਰ ਹਨ ਰਾਡਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀਟਰ ਅਤੇ ਗਰਮ ਗਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀਟਰ। ਪਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਹੀਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ।

ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੀਟਰ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਭਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਵਾ ਵਾਲਾ ਹੀਟਰ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਾਣ ਫਿਰ ਰਾਡਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀਟਰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੀਟਰ ਜਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੇਕ ਜਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋ ਰਾਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀਟਰ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਡਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਡ ਚੱਲਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਖਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਹੀਟ ਯਾਨੀ ਸੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਰਾਡ ਲਗਭਗ 450 ਤੋਂ 500 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਹੀਟ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀਟਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀਟਰ ਲਗਭਗ ਪੌਣੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੀਟਰ ਨੂੰ 10 ਘੰਟੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਾਵੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਹੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀਟਰ ਲਗਬਗ 150 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਹੀਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀਟਰ ਰਾਡ ਵਾਲੇ ਹੀਟਰ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਬਿਜਲੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਇਹ 10 ਘੰਟੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ 14 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ….

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us mailto:unnatkheti@gmail.com