ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਗੀਜ਼ਰ, ਟੂਟੀ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੀਜਰ ਅਤੇ ਹੀਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੀਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਗੀਜ਼ਰ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਗੀਜ਼ਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਗੀਜ਼ਰ ਦੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਗੀਜ਼ਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੂਟੀ ਖੋਲ੍ਹੋਗੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਰਮ ਪਣੀ ਆਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੀਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਗੀਜ਼ਰ ਹੈ।

ਯਾਨੀ ਇਹ ਗੀਜ਼ਰ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੀਜ਼ਰ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਲਈ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ?

ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 3 ਲੀਟਰ ਵਾਲਾ ਗੀਜ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੀਜ਼ਰ ਸਿੱਧਾ ਟੂਟੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ….

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us mailto:unnatkheti@gmail.com