ਵੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਪਾਲਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਥੇ ਲਗਭਗ 2000 ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਲਈ ਪੱਖੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਅਲਗ ਅਲਗ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਨਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ….

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us unnatkheti@gmail.com