ਇਹ ਸੀਮੇਂਟ ਹੈ ਨਕਲੀ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਚਾਣ

ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਗਾ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਭਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਚੀਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੀਮੇਂਟ। ਸੀਮੇਂਟ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਮੇਂਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਸੀਮੇਂਟ ਵੀ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੀਮੇਂਟ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸੀਮੇਂਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਜਬੂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਲੀ ਸੀਮੇਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਮੇਂਟ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸੀਮੇਂਟ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਮੇਂਟ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਬਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਮੇਂਟ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਰੂਰ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸੀਮੇਂਟ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਮੇਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਜਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੈਕਿੰਗ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗੱਟਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਟਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਡੇਟ ਜਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਡੇਟ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਇਸ ਸੀਮੇਂਟ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡੇਟ ਜਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਮੇਂਟ ਨਾ ਖਰੀਦੋ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੀਮੇਂਟ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ….

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us mailto:unnatkheti@gmail.com