ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੋ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਕਟਰ, ਮਿਲੇਗੀ 40% ਸਬਸਿਡੀ

ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ SMAM ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 40 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਕਿਸਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 35% ਯਾਨੀ ਕਿ 350000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 60 ਲੱਖ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। 40 ਅਤੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ….

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us unnatkheti@gmail.com