ਸਿਰਫ 20 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੂਲਰ ਨੂੰ ਬਣਾਓ AC, ਤਰੀਕਾ ਜਾਨਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ

ਦੋਸਤੋ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ AC ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ AC ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਬਿਨਾਂ AC ਦੇ ਹੀ ਲੰਘਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਟਰਿਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਸਿਰਫ 20 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ AC ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੀ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਕੂਲਰ ਤੋਂ ਹੀ AC ਵਰਗੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਕੂਲਿੰਗ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕੂਲਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਮਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਮਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਤ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ।

ਕਿਉਂਕਿ ਕੂਲਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੇਕਰ ਠੰਡਾ ਰਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਇਸਦੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਘਾਹ ਠੰਡਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੂਲਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਘੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੂਲਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਘੜੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਛੇਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘੜੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਛੇਦ ਕਰਨ ਤੋਂਦੇ ਬਾਅਦ ਘੜੇ ਨੂੰ ਕੂਲਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਘੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੂਲਰ ਦੇ ਪੰਪ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੂਲਰ ਦੇ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਘੜੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਮੋਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ । ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀ ਕੂਲਰ ਨੂੰ ਚਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਘੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੰਡਾ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋਕੇ ਵਪਿਸ ਹੇਠਾਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀ ਸਿਰਫ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੜਾ ਲਗਾਕੇ AC ਵਰਗੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ….

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us unnatkheti@gmail.com