ਇਹ ਹੈ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕਾ, ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪਾਣੀ ਕਰੋ ਚੈਕ

ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਬੋਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਵਿਚ ਜਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਾਣੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੋਟੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਦਿਖਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋੜ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ L ਸ਼ੇਪ ਵਿਚ ਮੋੜ ਲਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਫੜ ਲਓ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਡਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਤੁਰੋ।

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਰੋ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਡਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੁੱਮ ਕੇ + ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਾਡਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਘੁੰਮਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਬੋਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ….

Water detection method explaination ਜਮੀਨ ਚੋ ਪਾਣੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕਾ

ਜਮੀਨ ਚੋ ਪਾਣੀ ਪਤਾ ਵਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕਾ #ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀDesi old method to detect water in soil layer

Posted by Crop's Information on Wednesday, February 19, 2020

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us unnatkheti@gmail.com