ਜਾਣੋ ਸਿਰਫ 7000 ਵਿੱਚ 100 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਕੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਊਂਡਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 7000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਲੋਕ ਚਾਰ ਇੰਚੀ ਕੰਧ ਦੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ RCC ਬਾਊਂਡਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ RCC ਬਾਊਂਡਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ RCC ਢਾਂਚਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇਕਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਿਆ ਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਿੱਲਰ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ RCC ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 7000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ 100 ਫੁੱਟ RCC ਬਾਊਂਡਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ….

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us mailto:unnatkheti@gmail.com