ਬੋਰਵੈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਦੇਸੀ ਜੁਗਾੜ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ..

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੋਰਵੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਟਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੋਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰ ਬੋਰਵੈਲ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਵੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸੀ ਜੁਗਾੜ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਬੋਰਵੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲ ਨੂੰ ਬੋਰਵੇਲ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ – ਹੌਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰ ਉੱਤੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ – ਹੌਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੇਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ।

ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟਰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਕੱਢਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੋਰਵੇਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਵੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਨਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ…..

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us mailto:unnatkheti@gmail.com