ਝੋਨਾ ਵੱਢਣ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗਲਤੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਕਸਰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਝੋਨੇ ਵੱਢਣ ਸਮੇਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਖੂਹ ‘ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਗਲਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਵੱਢਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਝਾੜ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਝੋਨਾ ਵੱਢਣ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੇਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਅਤੇ ਤੇਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਫਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਝਾੜ ਘਟੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਵੱਢਣ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਨਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ….

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us mailto:unnatkheti@gmail.com