ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਇਹ 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਟ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚਾ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਟ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।

ਆਟਾ ਪੀਸਣ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਘਰਾਟ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ ਆਟਾ ਪੀਸਦੇ ਸਨ। ਘਰਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆਟਾ ਸਭਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਕੀਆਂ ਆਟਾ ਪੀਸਣ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿਆਦਿਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਅਤੇ ਸਭਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਘਰਾਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮੋਟਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਖੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਈਏ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ…

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us mailto:unnatkheti@gmail.com