ਆ ਗਈ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਾਮਯਾਬ ਮਸ਼ੀਨ, ਅੱਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਲ ਖਰਚਾ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ।

ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਲ ਖਰਚਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮਲ੍ਟੀਕਰੋਪ ਬੈਡ ਪਲਾਂਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋਟੈਕ (ਫਰੀਦਕੋਟ) ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖਾਸਕਰ ਸੇਮ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਵਾਸਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ 55 HP ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬੀਜ ਵੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰਾਂ ਫਸਲ ਉੱਘਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਣੇਦਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ….

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us mailto:unnatkheti@gmail.com