ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਓ ਗੀਜ਼ਰ

ਸਰਦੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੀਜਰ ਅਤੇ ਹੀਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੀਟਰ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲਗੇਗਾ।

ਇਸ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 90 mm ਦੇ ਦੋ PVC ਪਾਇਪ ਹੈਡਕੈਪ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਇਪ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ pvc ਸੀਲ ਗਲੂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਆਓ।

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 3KV ਦਾ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 270 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲਗੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ….

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us unnatkheti@gmail.com