ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਇਹ ਜਬਰਦਸਤ AC

ਦੋਸਤੋ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਉਮਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ AC ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ AC ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ AC ਦੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਜੁਗਾੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ AC ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇਸ AC ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ AC ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥਰਮੋਕੋਲ ਸ਼ੀਟਸ ਲੈ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਸਾਇਜ਼ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਇਡ ਵਾਲੇ ਥਰਮੋਕੋਲ ਪੀਸਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਟ ਲਵੋ ਤਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ AC ਵਰਗਾ ਲੁਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮੋਕੋਲ ਪੀਸੇਸ ਨੂੰ ਗਲੂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ AC ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਥਰਮੋਕੋਲ ਦਾ ਪੀਸ ਚਿਪਕਾ ਦਿਓ।

ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਅਨੁਸਾਰ AC ਦੀ ਬਾਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 2 Peltier Module, 2 Heat Sink, 2 Cpu ਫੈਨ ਅਤੇ 2 Exhaust ਫੈਨ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚੋਂ ਲੈ ਆਉਣ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ac ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ac ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੂਲਿੰਗ ਦੇਵੇਗਾ। ac ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਨਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ….

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us unnatkheti@gmail.com