ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕਣਕ ਦੀ ਫੋਟ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਪਰੇਅ

ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਵਿਰਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 35-40 ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਬੀਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਟਾਰਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦਾ ਫਟਾਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਕ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਕਣਕ।

ਕਣਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਦੋਸਤੋ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਅਸੀਂ 50 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਫੋਟ ਨਹੀ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਬਰੇਲਿਕ ਐਸਿਡ(gibberellic acid) ਦੀ ਸਪਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਜੇਕਰ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ।

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us unnatkheti@gmail.com