ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰੱਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਾ

ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹੋਜਾ ਅਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੰਮੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੀਂਹ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਅੱਧੇ ਰੋੜੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਟੀਰਿਅਲ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਮੋਟੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਰੋੜੇ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੂਜੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਾਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਕੌਲਮ(ਬੀਮ) ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿਣਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀ ਬੀਮ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੇਠਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਆ ਫਸਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਧ ਨੂੰ ਬੀਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਦਿਵਾਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ….

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us unnatkheti@gmail.com