ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੀ ਕੀਤੇ ਫੇਲ੍ਹ

ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਸਦੇ ਜੁਗਾੜੂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਦਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਵੋਗੇ। ਜੁਗਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਿਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾਈਆਂ ਟਰਾਲੀਆ ਦੇ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾ ਖਿੱਚਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਇਕ ਜੁਗਾੜ ਲਾ ਕੇ ਇਕ ਹਾਈਡਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਤੋ ਚੁਕ ਕੇ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਟਾ ਕੇ ਧਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾ ਬੜੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਇਕ ਡਰਾਈਵਰ ਅਗੇ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੰ ਚੁਕ ਕੇ ਬਾਈਕ ਚਲਾਓਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਜੁਗਾੜ ਲਾਇਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਗੇ ਵਾਲਿਆ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਜੁਗਾੜ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੁਗਾੜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ…

https://www.youtube.com/watch?v=SQdgbDwOrQs&feature=emb_title

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us mailto:unnatkheti@gmail.com