ਜਾਣੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ, ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਬਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦਾ ਪਤਾ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ, ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ, ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿੱਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ….

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us unnatkheti@gmail.com