ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ 12 ਆਦਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਘੱਟ, ਅੱਜ ਹੀ ਛੱਡੋ

ਚਾਹੇ ਤੁਸੀ ਨਵੇਂ ਡਰਾਇਵਰ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਡਰਾਇਵ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਜਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਸਟੇਰਿੰਗ ਵਹੀਲ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਗਿਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਗਿਅਰ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਵਿਲ੍ਸ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਦਬ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੰਚੋਨਾਇਜ਼ਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੇਅਰ ਟੀਥ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਘਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਿਅਰ ਸਹੀ ਤਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਦੂੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰੱਖੋ ।

ਦੂਜੀ ਗਲਤੀ ਅਸੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਬੋਚਾਰਜਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਰਬੋਚਾਰਜਰ ਇੰਜਨ ਤੋ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ RPM ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਟਰਬੋਚਾਰਜਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਦੇ 15 ਤੋਂ 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਰ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ…..

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us unnatkheti@gmail.com