ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁਬਈ ਦਾ ਟੂਰ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਦੁਬਈ ਦਾ ਟੂਰ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਬਈ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਟੂਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਟੂਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 6500 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 7000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਟਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਦਾ ਖਰਚਾ 22 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿਕਟ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਇਸੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੋਟਲ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਬੁਕ ਤੁਸੀਂ 5000 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੁਬਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜਾਨਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ….

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us mailto:unnatkheti@gmail.com