ਰਾਤ ਨੂੰ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰੱਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਦੂਰ ਰਹੇਗੀ ਨੀਂਦ

ਦੋਸਤੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਡਰਾਇਵ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ……

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤੋ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂਕਿ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਉਹ ਵੀ ਡਰਾਇਵ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਤ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ 15 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।

ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀ

ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਤੀ ਉੱਤੇ ਖਾਸਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੱਪ ਕਾਫ਼ੀ ਪੀਣ ਲਈ ਰੁਕੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੇਫ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਹਾਰਟ ਰੇਟ, ਨਜ਼ਰ, ਕਿਸੇ ਅਵਾਜ ਜਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਗੀਤ

ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਦਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਚਲਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਰਿਲੈਕਸਿੰਗ ਮਿਊਜਿਕ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੀਂਦ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਬਾਸੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿਆਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੁੱਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੂਜੇਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਪਲਕਾਂ ਭਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਦੂਸਰੀ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਾਇਡ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿਓ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਓ।