ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਲਾਓ ਆਪਣੀ ਗਾਂ-ਮੱਝ ਨੂੰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਦੁੱਧ

ਅੱਜ ਅਸੀ ਪਸ਼ੁਪਾਲਨ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਗਾਂ – ਮੱਝ ਨੂੰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਪਸ਼ੁਆਂ ਨੂੰ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇਹ ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਿ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਪਸ਼ੁਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੁਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਭਿਨ (ਪ੍ਰਗਨੈਂਟ) ਪਸ਼ੁ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 100-100 ਗ੍ਰਾਮ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਤੇਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗਾਭਿਨ ਪਸ਼ੁ ਅਠਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਬਾਰਾ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 100-100 ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੁ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੂਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਸ਼ੁ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੁ ਦੇ ਲੇਵੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇੱਕ ਚੀਜ ਦਾ ਜਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਪਸ਼ੁਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਨਾ ਖਵਾਓ, ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪਕਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸ਼ੁ ਦੇ ਚਾਰੇ ਜਾਂ ਦਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਸ਼ੁ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦਿਓ।

ਪਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਨ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੁਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪਕਾ ਕੇ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਪਸ਼ੁ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ 15-20 ml ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਸਤੋਂ ਪਸ਼ੁ ਦੀ ਖੰਘ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਸ਼ੁਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੁ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ…..

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us unnatkheti@gmail.com