ਇਸ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਓ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ

ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਬਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਡਾ, ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਡਾਲਡਾ ਘਿਓ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਬਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ।

ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਢਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਡੰਡੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹਿਲਾ ਲਵੋ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਾ ਹਿਲਾਓ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋਬਾਰਾ ਹਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਦਾ ਬਰਤਨ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਡਾਲਡਾ ਘਿਓ ਪਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਘਿਓ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਲਈ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ।

ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਮਿਲਾ ਲਵੋ। ਆਟਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਪੁਰੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲਡਾ ਘਿਓ ਪਾਕੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿਓ।

ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਰਤਨ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਫ ਅਤੇ ਕਾਸਟਿਕ ਸਾਡੇ ਦਾ ਘੋਲ ਪਾ ਕੇ ਹਿਲਾ ਲਵੋ ।ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜਾ ਘੋਲ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਪੁਰੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾਓ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਜੰਮ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਬਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਇਸਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ…..

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us unnatkheti@gmail.com