ਏਹੋ ਜਿਹੀ ਕਣਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, 2-2 ਹੱਥ ਲੰਮੇ ਸਿੱਟੇ ਅਤੇ 30 ਮੱਖੀਆਂ

ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਫਸਲ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ। ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਣਕ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਪੌਣਾ ਪੌਣਾ ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਲਗਭਗ 28 ਤੋਂ ਮੱਖੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਤੋਂ 55 ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀਨੀਆਂ ਵੀ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਿੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਲੰਬੇ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਟੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਲੰਬੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਸ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਰ ਤਰਾਂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਵਾਲਿਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਬਾਰੇ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ…..

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us mailto:unnatkheti@gmail.com