ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਕਰੋ ਇਹ ਸਪਰੇਅ, ਇੱਕ ਦਮ ਸੜ ਜਾਵੇਗਾ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ

ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਬੀਜ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਪਰ ਕਣਕ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਭਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ਝਾੜ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹਰ ਤਰਾਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਇੱਕ ਦਮ ਸੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਪਰੇਅ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ…..

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us mailto:unnatkheti@gmail.com