ਕਣਕ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕਮਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਫਸਲ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਖੋਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਫਸਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਸਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਚੁਕੰਦਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਸਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਚੁਕੰਦਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚੁਕੰਦਰ ਦਾ ਬੀਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਯਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ…

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us mailto:unnatkheti@gmail.com