ਇਸ ਤਰਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 12 ਵੋਲਟ (9 ਪਲੇਟਾਂ) ਦੀ ਬੈਟਰੀ, ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਤਰੀਕਾ

ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਪਲੇਟ -12 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਤੁਸੀ ਬੈਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜਨਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬੈਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਲੇਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਂਚੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਕੇ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਵੈਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੇਸ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਜ਼ਿਟਿਵ ਅਤੇ ਨੇਗਟਿਵ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੈਪਰੇਟਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਪਲੇਟਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ…

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us unnatkheti@gmail.com