ਇਹ ਹੈ ਝੋਨੇ ਲਈ ਸਭਤੋਂ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਫੰਗਿਸਾਈਡ

ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸੀਮਿਤ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਲਗਭਗ 60 ਤੋਂ 70 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੰਗਿਸਾਈਡ ਸਪਰੇਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਝਾੜ ਵੀ ਵਧੇ।

ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਝੋਨੇ ਲਈ ਸਭਤੋਂ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਫੰਗਿਸਾਈਡ ਕੇਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੰਗਸਾਂ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫ਼ੰਗਸਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇੰਡੋਫਿਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਫੰਗਿਸਾਈਡ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਫੰਗਿਸਾਈਡ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਝੋਨੇ ਲਈ ਸਭਤੋਂ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਫੰਗਿਸਾਈਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਗਿਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ, ਇਸਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ….

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us mailto:unnatkheti@gmail.com