ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ AC ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ

ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੋਈ AC ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਹਰ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਮੋਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ AC ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਮੋਟ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ AC, Led Tv ਅਤੇ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਬਟਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ AC tv ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਮੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਾਕੇ ਬਟਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਉ ਤੁਸੀਂ ਏ ਸੀ ਨੂੰ ਜਾਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮੇਨ ਸਵਿੱਚ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਵਰ ਫਲਕਚੂਏਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ AC ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਮੋਟ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਾਓ, ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਮੇਨ ਸਵਿੱਚ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ…..

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us unnatkheti@gmail.com