ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਫਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ? ਵਜ੍ਹਾ ਬੇਹੱਦ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ

ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਕਿਹੜਾ ਪੱਖਾ ਦੇਵੇਗਾ , ਤਿੰਨ ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਚਾਰ ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ । ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪੱਤੀ ਵਾਲੀ ਦੇਸੀ ਪੱਖਾਂ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਪੱਤੀ ਵਾਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ । ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਿੰਨ ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ?

ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੱਖੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ? ਬੇਸ਼ੱਕ , ਤੁਸੀਂ ਪੱਖੇ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ , ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ , ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਠੰਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ( ਏਸੀ ) ਦੇ ਸਪਲੀਮੇਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਏਸੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 4 ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ 3 ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਚਲਦੇ ਹਨ , । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ , ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਂਝ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਤਿੰਨ ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾਂ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲਣ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵੀ ਤੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।

ਉਂਜ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਏਸੀ ਦੇ ਸਪਲੀਮੇਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲਗਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾਂ ਲਵਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ . . . ਇਹ ਮੱਧਮ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ।