ਹੁਣ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੇ ਲਗੇਗਾ 18% ਟੈਕਸ

ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤਹਾਨੂੰ 18% GST ਲਗੇਗਾ ਤੇ ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 70% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ।

ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 3 ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਕ ਹੋਰ ਖਾਮੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕੇ ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ (ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰ ) ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਠੇਕੇ ਜਾ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਤੇ ਜਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਕੇ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਤੇ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰਾ ਲਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ ।ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇ ਹੁਣ 70% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੁ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਿਮੀਦਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਉਸ ਵਿਚੋਂ 18% ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ । ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us unnatkheti@gmail.com