ਸਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਿਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਰੂਰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿੱਜ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਖਾਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਰੂਰ ਜਾਣ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਠਕੇ ਦੋਬਾਰਾ ਇਸਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜਾਂ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਰਿੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਰਿੱਜ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਿੱਜ ਬਣਿਆ ਸੀ

ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੀਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4-4 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ….

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us mailto:unnatkheti@gmail.com