ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕੱਟੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਰਿਪੇਅਰ

ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਇਪ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੋਆ ਪੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਪਾਇਪ ਵਿਚ ਮੋਰਾ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਪ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਪਾਇਪ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਬਿਨਾਂ ਪਾਇਪ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਇਸਨ੍ਹੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਇਪ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੋਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਇਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਕੇ ਪਾਇਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਇਡਾਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪਾਇਪ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਉਸੇ ਸਾਇਜ਼ ਦਾ ਪਾਇਪ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਲਵੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਵਾਲਿਟੀ ਦਾ PVC Solution ਵੀ ਲੈ ਆਓ।

ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਾਇਪ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕੱਟਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਪਾਇਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸਫਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ Solution ਦੀ ਪਕੜ ਉਨੀ ਹੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਈਪ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਟੋ ਕਿ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਪਾਇਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਪਾਇਪ ਉੱਤੇ Solution ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਪ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ Solution ਲਗਾ ਲਵੋ। ਸਲੂਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਇਪ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਪਾਇਪ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿਓ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ tube ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ। ਸਲੂਸ਼ਨ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਉੱਤੇ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਚੀਜ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਢਕ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਇਪ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ……

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us unnatkheti@gmail.com