ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੋਠਾ, ਨਾ ਗਰਮੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਦੀ

ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਠਾ ਯਾਨੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਘਰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਭਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ।

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਕੋਠਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਫ਼ ਪੈਨਲ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਘਰ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸਿਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਤੁਸੀ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰਕੇ ਧੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਚੋੜਾਈ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ….

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us unnatkheti@gmail.com