ਘਰ ਨੂੰ ਪਲਸਤਰ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਗਾਕੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬੱਚਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਖਾਸਕਰ ਘਰ ਦਾ ਪਲਸਤਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਲਸਤਰ ‘ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲਸਤਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਸਤਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫਟੇਗਾ।

ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਲਸਤਰ ਹੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਲਸਤਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਨਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਪਲਸਤਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਦੂਸਰੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲਸਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਤਰਾਈ ਜਰੂਰ ਕਰੋ।

ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਤਰਾਈ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਲਸਤਰ ਦੀ ਪਕੜ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪਲਸਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਕੰਮ ਜਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਨਿਰੇ ਸੀਮੇਂਟ ਦਾ ਘੋਲ ਜਰੂਰ ਮਾਰੋ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕਾਲਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਕਾ ਸੀਮੇਂਟ ਜਰੂਰ ਮਾਰੋ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬਾਕੀ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ….

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us mailto:unnatkheti@gmail.com