ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਜਾਣੋ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਦੋਸਤੋ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਲੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ।ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਚੋਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਕੈ ਦੇਣਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਲੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਟਰੋਲ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨਦੇਖੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਟਰੋਲ ਦੀ ਚੋਰੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਟਰੋਲ ਪੰਪ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਮੀਟਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇਖਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਪਟਰੋਲ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੂਜਾ ਪਟਰੋਲ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਰੋਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਟਰ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਪਟਰੋਲ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਯਾਨੀ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਪਟਰੋਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ….

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us unnatkheti@gmail.com