ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ

ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮੋਬਾਇਲ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮੋਬਾਇਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਨ੍ਹੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ IP webcam ਸਰਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਡਾਉਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਲੋ। ਇਸਨ੍ਹੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ Disable Notification ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਲੇਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੇ ਹੇਠਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੇਲੇਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ Start server ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖੇਗਾ, ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਲਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਇਲ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ actions ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ Share IP ਉੱਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ share with whatsapp ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿਚੋਂ ਲਿੰਕ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦਾ ਬਰਾਉਜ਼ਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਬਰਾਉਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੈਬਪੇਜ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਕੇ ਦੂੱਜੇ ਫੋਨ ਦੇ ਬੈਕ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਊ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ….

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us unnatkheti@gmail.com