ਜਾਣੋ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਡ

ਦੋਸਤੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀ ਕਿਵੇਂ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਰ ‘ਤੇ ਜੋ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸਦੇ ਨਾਲ KW ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ K Vah। ਇਸ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁੱਝ ਤੁਸੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਟ, ਟਾਇਮ, ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਸੀਰਿਅਲ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ KW ਅਤੇ K vah ਦੋਵੇਂ ਰੀਡਿੰਗ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਆਵੇਗਾ।

ਅਤੇ ਇਸਦਾ PF ਯਾਨੀ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ 1.00 ਜਾਂ 0.99 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ PF ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸੇਵਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਰ ਦਾ PF 0.75 ਜਾਂ 0.50 ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ K vah ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ PF 0.99 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂਗੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰ ਸੇਵਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਪਾਵਰ ਸੇਵਰ ਵੀ ਤੁਸੀ ਕੁੱਝ ਹੀ ਚੀਜਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ PF ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਵਰ ਸੇਵਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ……

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us unnatkheti@gmail.com