ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਾਫ ਕਰੋ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਾਇਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਇਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਇਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦਿਓ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪੈਰੋਕਸਾਇਡ (50 %) ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪੈਰੋਕਸਾਇਡ ਨੂੰ 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ।

ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਡੰਡੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਲਵੋ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਇਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਸਮੈੱਲ ਨਾ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਖੋ।

ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਟੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਾਤ ਲਈ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਇਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਾਇਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਾਇਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਫਿਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ।

ਹੁਣ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੋਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਇਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ…..

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us unnatkheti@gmail.com