ਜਾਣੋ ਅਸਲੀ ਦੁਧਾਰੂ ਮੱਝ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਪਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਲਈ ਹੀ ਗਾਂ ਮੱਝ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਝ ਦੀ ਅਸਲੀ ਨਸਲ ਅਤੇ ਦੁਧਾਰੂ ਗਾਂ ਮੱਝ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੁ ਦੀ ਸਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਸ਼ੁ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮਾਂ ਕਿਨ੍ਹਾ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਮੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੁਧਾਰੂ ਮੱਝ ਦੀ ਚਮੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਚਮੜੀ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਝ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪਤਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਪਸ਼ੁ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਧਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੁ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਸ਼ੁ ਦੀ ਪੂਛ ਦੇ ਨਿਚੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਯਾਨੀ ਹੱਡੀ ਵਰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਸ਼ੁ ਦੁਧਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀ ਪਸ਼ੁ ਦੀ ਪੂੰਛ ਨੂੰ ਹੇਠੋਂ ਮੋੜਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਲਾਇਮ। ਥਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੱਝ ਦਾ ਥਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟਾ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਪਸ਼ੁ ਦੁਧਾਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਸ਼ੁ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਥਣ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਥਣ ਲੰਬੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਸਲੀ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੁ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੁ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ…

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us unnatkheti@gmail.com