ਇਹ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਹੀ 24 ਘੰਟੇ Free ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Excitel ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸਲੂਸ਼ਨ ਸੋਲਵਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਕੇ ਆਈ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Exitel ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ Exitel ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਟਲ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ,

ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਫ੍ਰੀ ਇੰਟਰਨੇਟ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।